maandag 16 maart 2009

PCMH als voorbeeld voor geïntegreerde zorg

Professor Guus Schrijvers (inderdaad, broer van Joep) van Integrated Care vermeldt het in een van zijn laatste nieuwsbrieven: de ontwikkeling van PCMH toont aan dat geïntegreerde eerstelijnszorg in Amerika in belang toeneemt.

In enkele van mijn eerdere blogs (december, januari) bericht ik hier al over. Guus Schrijvers beschrijft zijn bevindingen als volgt: Begonnen in 1967 als kleine centrale locaties waar alle medische gegevens van kinderen werden verzameld, heeft het zich inmiddels ontwikkeld tot een integraal zorgsysteem voor alle leeftijdsgroepen. De uitgangspunten van PCMH zijn:
  1. Elke patiënt heeft een vaste eigen arts;
  2. Deze arts geeft leiding aan een multidisciplinair praktijkteam;
  3. De arts heeft de verantwoordelijkheid voor alle zorgbehoeften van de patiënt in alle levensfasen, dus: acuut, chronisch, preventief en in de laatste levensfase;
  4. De zorg wordt gecoördineerd en geïntegreerd met o.a. thuiszorg, specialistische poliklinieken, ziekenhuis- en verpleeghuiszorg.

In het PCMH-model is het Chronic Care Model van Wagner geïntegreerd. De PCMH moet evenals de Walgreen benadering een antwoord vormen op the decline of primary care. Michael Barr, vice president van de ACP (American College of Physicians) gaf in zijn workshop aan dat de PCMH veel geleerd heeft van de Deense gezondheidszorg, en was ook zeer lovend over die in Nederland.

De benaderingswijze van de PCMH heeft geleid tot afname van sterftecijfers, zowel in het algemeen als op het gebied van hart- en vaatziekten en longaandoeningen, minder gebruik van spoedzorg en ziekenhuizen, betere preventieve zorg, grotere patiënttevredenheid en kostenreductie op veel gebieden. Specifieke studies zijn gedaan over congestive heart failure, asthma en diabetes. Inmiddels werken meer dan 300 organisaties volgens de PCMH-principes met een bereik van meer dan 50 miljoen mensen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten