maandag 27 oktober 2008

Waarom is miniaturisering zo interessant?

Al geruime tijd verzamel ik berichten over kleine apparaten die mensen thuis kunnen gebruiken bij hun ziekteproces. Waarom? Wat is daar nu zo interessant aan?

Het is me niet om de techniek te doen; ja, die is wel boeiend, maar staat ten dienst van iets anders wat nog interessanter is. Ook in de gezondheidszorg is een trend waarneembaar zoals die ook in andere gebieden tot uiting komt. Het is een trend naar privé, uniek, op maat, thuis. Je kunt nu al jouw televisieprogramma op jouw tijdstip bekijken, eigen profielen maken bij leveranciers (m.n. op websites is dat makkelijk te doen), kleding bestellen die je zelf samenstelt uit een grote doos van mogelijkheden. In de logistiek heet dit Make To Order en het is het tegenovergestelde van Make To Stock, waarbij massaproducten op basis van voorspellingen geproduceerd worden. Bij Make To Order wordt er pas iets gemaakt als ik er om vraag op het tijdstip dat het mij het beste uitkomt, en dat is niet per definitie op het moment dat de producent dat het liefste zou willen hebben. Het Klant Order Ontkoppel Punt (> Link) ligt in geval van Make To Stock dicht bij de klant (winkel, wachtkamer), bij Make To Order dicht bij het ontwerpbureau (architect, zorgmanager) en de toeleverancier van de fabriek.Denk eens aan de bloedafname voor het onderzoek naar een bepaalde (mogelijk aanwezige) ziekte. Nu moet je binnen het tijdframe van het ziekenhuis of huisartsenlab op die ene locatie aanwezig zijn waar bloed wordt afgenomen: niet later en niet elders. Vaak moet je dan ook nog wachten tot je aan de beurt bent, want naast jou zijn er nog vele anderen. Je krijgt pas dan de resultaten van het onderzoek als jouw buisje aan de beurt is in het productieschema van het laboratorium en die onderzoeksresultaten in een batch verstuurd worden naar jouw huisarts - niet eerder. Make To Stock, dus. Dat kan anders, zo bewijzen meerdere voorbeelden die ik aan het verzamelen ben. Hoe anders? En welke rol speelt miniaturisering daarin?

Er is in de gezondheidszorg een trend waarneembaar welke ik zou willen karakteriseren met 'downsizing' (> Link). Deze zorg-downsizing wordt niet veroorzaakt door bedrijfsinterne overwegingen (intrinsiek) maar door organisatie-externe veranderingen (extrinsiek). Ze wordt zichtbaar in vermaatschappelijking van zorg (extramuralisering: mensen die dat kunnen en willen blijven niet meer in grote complexen wonen, maar gaan in kleine eenheden in de stad of dorp wonen) en het ontstaan van dependances van ziekenhuizen in de wijk of dorp. Er zijn diverse redenen voor te noemen, zoals marktwerking, marketing (adherentie) en het doorontwikkelen van ooit dure apparaten naar kleinere en goedkopere varianten (denk aan de defribilator die nu in elke sportkantine voor handen is). Daarnaast worden mensen mondiger en vragen zij om eenvoud en gemak - waar fabrikanten op inspelen met kleinere en goedkopere varianten, enz.

Wat je ziet ontstaan is dat huizen van chronisch zieken de mogelijkheid krijgen de inhoud van een eenpersoons polikliniek aan te nemen: apparaten stellen mensen in staat dat thuis te doen wat tot voor 10-20 jaar alleen nog in een ziekenhuis kon plaatsvinden. Daarnaast komen steeds meer onderzoeksmethoden in de directe nabijheid voor: in de dependances van ziekenhuizen, maar ook in gezondheidscentra waar huisarsten die tot voor kort nog als solisten optraden, nu samenklonteren en de macht (geld) en mogelijkheid krijgen om zich te specialiseren en meer te doen dan ze tot voor kort konden. Op deze wijze groeien huisartsen (van onder naar boven) en ziekenhuizen (van boven naar beneden) naar elkaar toe en worden ze elkaars concurrent.

Lab-on-a-chip stimuleert de zorg-downsizing doordat zij patiënten in staat stelt thuis handelingen uit te voeren die tot dan toe alleen bij huisartsen, poli's of ziekenhuizen mogelijk waren.

Hierover later meer.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten