vrijdag 30 januari 2009

Van Zorg- naar Totaalaanbod


Er is een whitepaper geschreven over het Virtual Health Home (VHH). Een Virtual Health Home is het broertje (of zusje) van het Patient Centered Medical Home (PCMH). Wat is de overlap en waarin onderscheiden ze zich van elkaar? En wat kunnen we in Nederland met deze Amerikaanse vernieuwingen?

Het PCMH is een Amerikaans antwoord op de aldaar aanwezig ervaren versnipperde zorg. Doordat zorgprofessionals hun werkzaamheden beter op elkaar afstemmen, ontstaat er een Patient Centered Medical Home.

Bij een VHH wordt dit concept omgedraaid: de patiënt staat nu centraal met al zijn wensen en noden (zie ook deze post op The Healthcare Blog). De patiënt krijgt de regie over haar gezondheid en genezingsproces en wordt daarbij ondersteund door state of the art ICT, zoals een EPD en een 'personal health dashboard'. Op dit dashboard (wij zouden zeggen: een persoonlijke pagina) komen medische gegevens, geselecteerde gezondheidsinformatie, zelfmanagement tools en sociale netwerken bij elkaar; zij weerspiegelt mijn interesse, welzijn en gezondheid. Dat is meer dan PCMH, want een mens is meer dan Gezondheidszorg en het goede werk van zorgprofessionals. Een VHH gaat dus verder dan Patient Centered: het is Person Centered.

Binnen Brainport Health Innovation wordt in Zuidoost Brabant een vergelijkbare opzet voorbereid. De investeringen in Zorg-op-Afstand van de afgelopen vijf jaren in Nederland laten zien dat deze niet aanslaat. Meerdere redenen worden daarvoor gegeven, maar de voornaamste lijkt toch te zijn dat partijen binnen de zorg maar moeilijk met elkaar tot samenwerking komen, laat staan met partijen buiten de eigen sector. 


Het eigen belang wordt niet in beleidsvoornemens maar in de daad voorop gesteld, niet het belang van de klant, consument, patiënt of cliënt. Pas als dat doorbroken wordt kan er iets werkelijk nieuws gebeuren. Partijen hebben elkaar nodig, meer dan ooit.

We noemen dat in Brabant Diensten-op-Afstand. Kleinschalig, Menselijke Maat, niet kunnen of niet willen, ieder mens kiest zelf (en krijgt de kans daartoe). Het concept is kinderlijk eenvoudig: iedere aanbieder mag meedoen, exclusiviteit op welk terrein ook wordt niet toegestaan - Open. De noodzakelijke techniek is niet van één leverancier (proprietary), maar van samenwerkingsverbanden van 250+ bedrijven en organisaties die na jaren uitproberen of hún systeem niet dé wereldstandaard wordt (niet dus) hebben ontdekt dat de strijd om de afnemer aan de voorkant gevoerd wordt en niet aan de achterkant van de organisatie. Met dank aan de leden van Continua en DLNA (zie ook deze vorige post) voor hun jarenlange werk.

Open en onafhankelijk, dat zijn voor afnemers (particulieren) voorwaarden om Diensten-op-Afstand te omarmen. daarom is een onafhankelijke organisatie nodig die de spelregels bewaakt (dat noemen we dan 'kwaliteitsbewaking'), concurrenten uitnodigt te participeren en zelf geen financieel belang heeft bij het geheel. Zo gaat het werken.

PM. De term Virtual Health Home dekt naar mijn mening niet de lading die ons voor ogen staat. Het gaat om het hele leven, om gezondheid én welzijn. Het klinkt niet zo fraai en voelt niet zo warm aan als Virtual Health Home, maar HomeServices lijkt me passender.

1 opmerking:

  1. Uiteraard is techniek alleen niet de oplossing, maar kan het wel enorm bijdragen in het inzicht en in regie komen van de zorgconsument over het eigen ziekteproces, het daarbij afstemmend op de eigen werkelijkheid. Dat een dergelijk proces middels techniek gefaciliteerd kan worden waarbij je buitensporige commerciele belangen wilt uitsluiten lijkt me daarbij ook wenselijk.
    Ik ben zelf erg nieuwschierig naar wat de gezondheidszorg tegenhoud om dergelijke platformen (betaald) op te laten zetten waarbij intellectueel eigendom, broncodes en platform in eigendom van een stichting komt?
    Immers de concurrentie-waarde wordt er wel iets beter van, maar zal voor een zorgconsument niet van doorslaggevend belang zijn, terwijl er op efficientie ook voor de zorginstellingen veel te winnen valt hiermee.

    BeantwoordenVerwijderen