zondag 4 januari 2009

Thuis: alles en verbonden

De trend is: thuis. Thuis willen we kunnen beschikken over die zaken die nu nog 'overal in de stad' bereikbaar zijn (winkels, huisarts, restaurant, tankstation). Er zijn verschillende voorbeelden van sectoren waar je kunt zien dat 'huis' een steeds voornamere plaats gaat innemen:
Daarnaast willen we dat bepaalde apparaten met elkaar kunnen communiceren, zoals de via de PC gedownloade films met de TV en de op de iPod staande muziek met de stereo-installatie. Op dat gebied werken ruim 200 bedrijven samen binnen de DLNA (Digital Living Network Alliance) om te komen tot standaarden.

Binnen de gezondheidszorg hebben ruim 150 bedrijven elkaar gevonden binnen de Continua Health Alliance (CHA) om te komen tot standaarden. Zorg op Afstand wordt immers alleen dan betaalbaar als de benodigde technische infrastructuur gedeeld kan worden met verschillende organisaties, waaronder concurrenten. Waarom komt Zorg op Afstand niet van de grond? Een van de belangrijkste redenen is dat de benodigde infrastructuur niet door de zorg opgebracht kan worden. Het is dus zaak dat concurrenten gebruik kunnen maken van dezelfde infratsructuur: concurrenten binnen de zorg, maar ook partijen buiten de zorg. 


Mensen willen dat wat zij 'buiten' kunnen uitzoeken, op die wijze ook 'binnen' gepresenteerd krijgen: zij willen bepalen wie hun leveranciers zijn en willen dat niet laten afhangen van kartels of goedbedoelde samenwerkingsverbanden die anderen (bedoeld of niet) uitsluiten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten