vrijdag 13 juni 2014

EPD's

Welke soorten EPD (electronisch patiënten dossier) waartoe patiënten toegang hebben of kunnen krijgen bestaan er? Net als bij het overzicht van de POCT-apparatuur zijn op deze plek algemene EPD-systemen verzameld die ontwikkeld worden en al in gebruik zijn en niet gebonden zijn aan specifieke ziektebeelden of aan leveranciers van diagnose-apparatuur. Ook mogelijkheden om (alleen) online afspraken te kunnen maken met artsen worden hier niet getoond.

Ik maak daarbij onderscheid tussen systemen waarbij de gebruiker (patiënt) de sleutel in handen heeft en systemen waarbij de sleutel bij de zorgprofessionals ligt. Beide groepen kennen zowel offline als online varianten. Offline wil zeggen: zonder constante verbinding met het internet. De meest eenvoudige is die waarbij een patiënt of diens verwanten op papier aantekeningen maken over persoonskenmerken, medicatie en verloop van de ziekte; op deze pagina worden de elektronische varianten getoond. Online betekent dat deze dossiers via internet benaderbaar zijn.

EPD-sleutel in handen van gebruikers

1. Offline systemen:
2. Online systemen:

EPD-sleutel in handen van zorgprofessionals

1. Offline systemen:
2. Online systemen:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten