dinsdag 18 maart 2014

Een alternatief voor het EPD

Oorspronkelijk bericht: 18 maart 2013

Het stormde behoorlijk in EPD-land de afgelopen maanden. Het LSP/EPD lag onder vuur omdat de minister via een omweg de bezwaren van de Eerste Kamer had omzeild, en omdat huisartsen betaald kregen voor elke zich intekenende patiënt - althans, zo leek het. Daarbij kwam nog dat de aannemer van het LSP een Amerikaans bedrijf is en dus onderwerpen is aan de privacy-wetten van dat land. Er volgde een 'waar-niet waar' en daarna werd het weer stil.

Mij lijkt dat het gezegde 'Beter ten halve gekeerd dan ten hele verdwaald' hier op z'n plaats is. Moeten we nog wel willen kiezen voor dit systeem? Ondertussen is de website waar burgers zich kunnen aanmelden geopend, maar het zou er naar verluid geen storm lopen. Doel is dat eind 2013 50% van alle patiënten is aangemeld, en dit aantal moet oplopen tot 70% in 2014 en 90% in 2015 (pdf); of liggen de percentages uiteindelijk toch veel lager (pdf)?


Illustratie 'Hydra': Hawanja

Aanvulling 18 maart 2014:
VPHuisartsen heeft een alternatief voor de huidige opzet bedacht welke zij 'veilig en op korte termijn haalbaar' achten. VPHuisartsen stelt een systeem voor waarbij toestemming voor inzage en gebruik per keer en per werkplek wordt georganiseerd. Lees hier: Een alternatief voor het EPD.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten