vrijdag 29 juli 2011

Patiënten de 'meest onderbenutte bron in de zorg'?

Wie kent hem nog niet: e-Patient Dave? (1950) Dave deBronkaert is in de wereld van Zorg 2.0 een fenomeen. Met behulp van sociale media heeft hij zijn dodelijke ziekte weten te overwinnen, zo vertelt hij iedereen die het horen wil - in zijn blog, op Twitter en tijdens bijeenkomsten zoals onlangs in Maastricht waarvan onderstaande boeiende video getuigt. Zijn boodschap: patiënten zijn de meest onderbenutte bron in de zorg.Toch blijf ik, als de video al lang afgelopen is, met een raar gevoel naar het scherm kijken. Dat rare gevoel komt uit een andere werkelijkheid, die naast Zorg 2.0 bestaat: mensen die niet goed voor zichzelf willen of kunnen zorgen. In mijn boek haal ik al een onderzoek van NVZ Ziekenhuizen aan waarin duidelijk wordt dat mensen zeggen de eigen gezondheid belangrijk te vinden maar er geen prioriteit aan geven. En wat te denken van dit bericht (PDF) van de WHO waarin staat dat de therapietrouw (adherence of compliance) wereldwijd een groot probleem vormt? Deze trouw is (in Nederland) in het eerste jaar gemiddeld slechts 50% en vermindert daarna al snel naar 30%.

Wat zou er gebeuren als de beweging van Zorg 2.0 niet alleen zorgverleners en -organisaties in beweging probeert te krijgen, maar ook patiënten die er moeite mee hebben of het nut van therapietrouw niet inzien? Dan zou, wat mij betreft, de cirkel rond zijn!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten