zondag 31 juli 2011

'Mobiel' als rode draad door innovaties

De term Mobile Health, of mHealth, vliegt steeds vaker voorbij. Er wordt veel van verwacht, niet alleen voor de zorgverlening aan zieken, maar ook in het kader van de preventie. En niet alleen in de rijke westerse wereld, maar wereldwijd. Dat is niet zo vreemd, want in feite dient de PDA vooral als mobiele computer - waar je ook nog mee kunt bellen. In Amerika gebruikt 25% van de websurfers een PDA en niet meer een PC, in ontwikkelingslanden wordt vaak de fase van de vaste telefonie en het vaste internet overgeslagen.

Ik onderscheid binnen mHealth twee groepen:
  1. Apparaten voor bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld: hartpatiënten) die hen in staat stellen mobiel te zijn, zodat zij zich niet meer voor dat apparaat hoeven te binden aan een bepaalde locatie (zie ook onderstaande video);
  2. Applicaties die werken op een mobiele telefoon, waardoor ze plaats onafhankelijk zijn. Eind 2009 bestonden er al zo'n 7.000 van deze App's en de verwachting is dat er medio 2012 zo'n 13.000 zullen zijn - alleen al voor de iPhone.
Video: voorbeeld van een combinatie van meet- en communicatie-apparatuur.

Eind 2010 zouden er wereldwijd al 200 miljoen mHealth applicaties in gebruik zijn en dat zullen er naar verwachting in 2012 zo'n 600 miljoen zijn (1 op elke 10 wereldburgers). In hoeverre in dit soort getallen appels (...) en peren bij elkaar worden opgeteld is mij niet geheel duidelijk, maar het signaal is niet mis te verstaan: dit segment gaat sterk groeien in de komende jaren. Dat brengt meteen een risico met zich mee, want is elke applicatie waar Health op staat ook geschikt voor de zorg? Het antwoord is helder: Nee, zeker niet! Er zit veel kaf onder het koren en menig ICT-knutselaar probeert een graantje mee te pikken in deze nog onoverzichtelijke en sterk groeiende markt. Wat te denken van deze App's die er voor moeten zorgen dat je puistjes verdwijnen: kopen? Het is weggegooid geld (ook al is het nog minder dan één euro) oordeelde de Amerikaanse Federale Handelscommissie: de claim wordt niet waargemaakt. De FDA, de Amerikaanse tegenhanger van de Europese Commissie met haar CE-keurmerk, stelt dan ook richtlijnen voor deze nieuwkomers op - een nieuw werkgebied voor de FDA die zich tot nu toe vooral bezighield met medicijnen en medische apparaten. In Nederland zijn ook zorgverzekeraars actief op dit gebied: samen hebben zij zo'n 20 App's gemaakt die al meer dan 100.000 keer gedownload zijn.

Waar mHealth in het dichtbevolkte Nederland nog vooral wordt ingezet op het gebied van educatie, informatie-verschaffing, of als coach (voorbeeld) of persoonlijk meetinstrument (voorbeeld), bieden de hard- en software in ontwikkelingslanden een noodzakelijke aanvulling. Waar grote tekorten zijn op het gebied van personeel en geld, kunnen goedkope en plaats-onafhankelijke apparaten levens redden. Ik heb hierover in deze weblog reeds meerdere malen een artikel geschreven. Zonder volledig te kunnen zijn, noem ik enkele laatste ontwikkelingen op dit gebied:
Kortom: mHealth staat nu nog voor een veelbelovend en sterk groeiend gebied van diagnose tot de cure en de care. De voorspelling dat 1 op de 10 aardbewoners er in de komende jaren mee te maken krijgt lijkt mij dan ook een erg voorzichtige voorspelling te zijn.
Voor meer informatie zie bijvoorbeeld:

Geen opmerkingen:

Een reactie posten