dinsdag 31 augustus 2010

Van ziekenhuis naar eerstelijn: onderzoek in Nederland

Adviesbureau Boer & Croon heeft berekend dat verplaatsing van zorg van de tweede- naar de eerstelijn mogelijk is en de zorg daardoor met € 5 miljard tot € 7 miljard zal verlichten.

In een onderzoek (pdf) dat op 3 september (2010) is openbaar gemaakt, pleiten zij m.n. voor concentratie van tweedelijns zorg en substitutie van zorg naar de eerstelijn. Als kern van hun onderzoek noemen ze: de tijd van de algemene ziekenhuizen, die voor hun eigen regio een zo breed als mogelijk pakket aan diensten leverden, ligt achter ons. Voor ons ligt een toekomst waarin de burger zorg thuis, dicht bij huis of anders in gespecialiseerde centra zal ontvangen.

Een reactie in de Volkskrant vanuit de Vereniging van Ziekenhuizen was: '5 tot 7 miljard euro besparen? Ik geloof er niets van. Zoveel diagnostiek is er niet die buiten het ziekenhuis kan worden uitgevoerd.' En: 'De huisarts kan zich beter in het ziekenhuis vestigen om de functie als poortwachter verder uit te bouwen. In die ontwikkeling zien wij wel wat.' Op de site van Zorgvisie reageren lezers.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten