zaterdag 13 februari 2010

Nogmaals: Philips en Achmea

En weer hebben ze elkaar gevonden, Philips en Achmea. Hun gezamenlijke kindje heet Zorg Binnen Bereik en is sinds 11 februari (2010) actief. Het moet er voor gaan zorgen dat Chronisch Zieken 'meer regie over hun leven krijgen en om goede zorg op lange termijn te garanderen. Tenminste: als er oplossingen bedacht worden die recht doen aan de belevingswereld van de patiënt én de expertise van de arts. Zorg Binnen Bereik werkt hieraan met breed gedragen oplossingen. Die patiënten (verenigingen), artsen en andere betrokkenen samen ontwikkeld hebben', aldus de gelijknamige website.

Gaat het nu wel lukken? Al eerder waren beiden actief met Motiva om 'een landelijk dekkend platform van remote patiënt management op te zetten.' Dat was al weer bijna twee jaar geleden en sindsdien hebben we er niet veel meer van vernomen. Ook in de USA werkt wereldbedrijf Philips, bijvoorbeeld met SunCrest Healthcare, hard aan Zorg op Afstand, maar ook daar worden nog geen doorbraken gemeld. Philips heeft moeite met het overbruggen van de kloof tussen de divisies Consumer Lifestyle en Healthcare, niet in de laatste plaats omdat de marges in de traditionele markt (ziekenhuizen) groter zijn. Op de samenwerking op basis van het Motiva systeem volgde eHealthNU, een samenwerkingsverband tussen zes grote landelijke partijen (met morele ondersteuning van het ZIP), om 'de krachten te bundelen om samen een doorbraak in eHealth te realiseren.' De website ging in oktober 2009 live en deelnemers en paertners werd uitgenodigd mee te doen. Het lijkt er op dat de website in de afgelopen vier maanden niet is veranderd.

Wat staat een echte doorbraak in de weg? Ene DarthMed schreef op de weblog e-Patients.net (30.1.2010): 'So we can all sit and perfect the tools for a few folks that never needed them anyway, or we can recognize that the kinds of solutions required for healthcare in the US today have nothing to do with fancy IT, or prioritization on search engines, and everything to do with low-tech, unsexy approaches toward grass-roots public health. Sorry to be the voice of reality guys.' Dat is een overdenking waard.

Bijgewerkt op 5 maart 2010: Een studie in Spanje toont de positieve werking van het Motiva systeem aan, volgens CARME (Catalan Remote Management Evaluation).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten