donderdag 12 februari 2009

Medische innovaties besparen personeel

Dat suggereert het rapport ‘Medical innovations and labor savings in health care’ van de Universiteit Maastricht en economisch onderzoeksbureau Ape. Die verkenden mogelijke arbeidsbesparende gevolgen van medische innovaties in de zorgsector.

De onderzoekers hebben onder meer becijferd wat het effect was op de werkgelegenheid van het gebruik van tien innovatieve geneesmiddelen (voor astma/COPD, hart- en vaatziekten en psychische stoornissen): zorginstellingen hebben in 2007 door het gebruik van deze geneesmiddelen 7.200 personeelsleden bespaard. Als meer patiënten met nieuwe innovatieve geneesmiddelen worden behandeld, kunnen de personele besparingen in 2025 oplopen tot 9.100 of zelfs 11.900 werk nemers.

Om tot deze besparingen te komen, moeten wel een aantal belemmeringen worden weggewerkt. Enkele belangrijke belemmeringen zijn de schotten in de financiering binnen de Zorgverzekeringswet en tussen deze en de AWBZ, en het proces van toelating en vergoeding van nieuwe behandelingen en geneesmiddelen.

Bron: Medisch Contact

Geen opmerkingen:

Een reactie posten