donderdag 2 oktober 2008

Op zoek naar Legionella


TNO en drinkwaterbedrijf Vitens hebben samen het nieuwe bedrijf LEGYON® BV opgericht. Legyon brengt de legionellachip op de markt die door beide bedrijven ontwikkeld is in samenwerking met Streeklaboratorium Kennemerland. Tijdens de Aquatech 2008 in Amsterdam is Legyon geintroduceerd.

Met de legionellachip is in het laboratorium in vier uur vast te stellen of een watermonster legionella bevat en of het hierbij gaat om een ziekteverwekkende variant. De legionellachip is daarmee veel sneller en nauwkeuriger dan traditionele kweekmethoden die wel tot een week kunnen duren. De huidige diagnostiek van legionella is gebaseerd op kweekmethoden die een aantal dagen nodig hebben en niet erg nauwkeurig zijn.

De revolutionaire chip werkt met biomarkers die gebaseerd zijn op DNA-technologie. Behalve het razendsnel vaststellen van de aan- of afwezigheid van de bacteriën, bepaalt de chip ook om welke stammen het gaat. Dat is relevant, omdat niet alle voorkomende stammen ziekmakend zijn.

Tot nu toe werden alle Legionella pneumophila bacteriën als gevaarlijk beschouwd. Onderzoek van Vitens, TNO en Streeklaboratorium Kennemerland heeft echter aangetoond dat slechts een zeer klein deel van de aangetoonde Legionella stammen daadwerkelijk een gevaar kan vormen voor de volksgezondheid. Legionella pneumophila is bekend als de veroorzaker van de veteranenziekte die in 1999 in Bovenkarspel tot 32 dodelijke slachtoffers heeft geleid.

De chip betekent voor beheerders van bijvoorbeeld ziekenhuizen, instellingen, zwembaden, hotels en koeltorens een sneller en beter analyseresultaat. Bovendien zal het gebruik van de chip leiden tot een sterke kostendaling als gevolg van de accurate informatie over het daadwerkelijke gevaar voor de volksgezondheid.

Bron: TNO (>Link)

2 opmerkingen:

 1. Ik denk dat er aan - elke buitenkraan - verplicht een terugslagklep gemonteerd zou moeten zijn.
  De, vaak met water gevulde slang hangt heel vaak dagenlang in de zon, zet door de warmte uit, en perst op die wijze het eventueel besmette water in het leidingnet.
  Is hier al eens onderzoek naar gedaan?
  Gaarne uw reactie

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Ik ben in het geheel geen specialist op het water- en legionella gebied, maar een zoektocht over het net leverde wel enkele resultaten op, bijvoorbeeld bij het RIVM (http://www.rivm.nl/cib/themas/hygiene-en-veiligheid/index.jsp) en het ministerie van VROM (http://www.vrom.nl/pagina.html?id=4201).

  BeantwoordenVerwijderen