vrijdag 9 mei 2008

Google Health past niet in Nederland

Deze week kwamen, onafhankelijk van elkaar, twee berichten in het nieuws welke grote consequenties kunnen hebben voor het EPD welke onder de regie van de patiënt valt. Dit type, in de Engelse taal ook wel PHR genoemd (Personal Health Record), staat min of meer haaks op het type EMR (Electronic Medical Record, ook wel EHR, Electronic Health Record, genoemd). Het Nederlandse EPD is een EMR waarbij patiënten ten dele mogen zien wat er over hen geschreven staat en mogen verzoeken bepaalde zaken te corrigeren of aan te vullen; de regie ligt bij de artsen c.q. BIG-geregistreerden, waarbij geldt dat artsen het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD) alleen mogen raadplegen als zij een behandelrelatie hebben met de patiënt (> Link).

Het eerste bericht is een uitspraak van minister Klink van VWS dat 'artsen aansprakelijk kunnen zijn voor fouten in de behandeling die ontstaan door ontbrekende of onjuiste informatie’ (> Link1 en Link2). Het tweede, hier geheel van losstaande bericht, betreft een artikel in de Wall Street Journal (> Link) waarin wordt gesteld dat (Amerikaanse) artsen medische informatie uit een PHR domweg niet zullen vertrouwen - en het PHR dus niet zullen gebruiken. Wel wordt het PHR als een aanvulling op het EMR gezien.

Benieuwd in een vergelijking tussen het PHR van Google en Microsoft? (> Link)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten