woensdag 26 september 2007

Toekomst van de zorg: mix van ICT en Genetica


Volgens een rapport van het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid (> Link) ontstaat er een nieuw soort op het individu gerichte medische zorg, door de combinatie van genetica (inzicht in erfelijke factoren) en ICT. Het rapport (> Link; PDF) voorspelt dat een enorme hoeveelheid persoonlijke data over de patiënt aan het bed beschikbaar zal komen. Het karakter van de arts/patiënt-relatie zal daardoor fors veranderen.

Artsen zullen een hoofdrol krijgen om de patiënt te begeleiden bij keuzes. Ook worden ziektes in een veel vroeger stadium opspoorbaar en voorspelbaar, wat nieuwe vormen van preventie zal oproepen. Om die toekomst mogelijk te maken, is een veel hoger niveau van interoperabiliteit en standaardisatie nodig, benadrukt het rapport.

1 opmerking: