donderdag 27 september 2007

Britisch Telecom voorziet ICT-revolutie voor Pharmasector


Volgens BT zal de farmaceutische industrie het vertrouwen van patiënten binnen 10 jaar verliezen, mits men zich snel aanpast aan de steeds meer patiëntgecentreerde zorgsector (> Link).
BT heeft zijn bevindingen gepubliceerd in een whitepaper met de titel: ‘Pharma Futurology: Joined Up Healthcare, 2016 and beyond’ (> Link). De whitepaper beschrijft hoe farmaceutische bedrijven zichzelf dreigen te isoleren van een veranderende wereld, waarin zorg onder invloed van technologie een “alledaags product” zal worden. Het rapport voorziet een toekomst met diagnostische zelftesten, sensoren in woningen en een snel veranderde zorgconsument. Door technologie ontstaat volgens het BT-rapport een efficiënte en goed-geïnformeerde wereld, met allerlei netwerken waarin organisaties en individuen hun eigen zorg en welzijn monitoren, met veel nadruk op zelfzorg. Vanaf 2016 zouden de contouren van die nieuwe zelfzorg-wereld duidelijk worden. Men voorziet elektronische koppelingen tussen huisartsen, ziekenhuizen en medisch specialisten, met onbeperkte toegang tot medische informatie. Door telezorg worden veel bezoeken aan arts of kliniek overbodig.

En door zorg op afstand en intelligente sensoren blijven ouderen veel langer zelfstandig wonen. Via op het lichaam gedragen sensoren gaat er automatisch een signaal naar alarmcentrales als ouders of hulpbehoevenden vallen, niet bewegen, etc. Dat noemt het rapport ‘Van Big Brother naar Big Sister’.

Ook zullen proefpersonen in clinical trials van de farma-industrie via sensoren en draadloze technologie allerlei fysiologische reacties direct doorgeven aan onderzoekers. En er komen medicijnen die zeer exact zijn afgestemd op het DNA (genoom) van de individuele patiënt. Geneesmiddelonderzoek zal voortaan plaatsvinden bij proefpersonen op basis van hun DNA of ziektepatroon. Daarbij zorgt de sterk verbeterde monitoring voor kortere trials en meer veiligheid. Ook voert de farma-industrie de diverse werkzaamheden (onderzoek, productie, trials) steeds vaker uit in verschillende geografische regio’s. Communicatie wordt de sleutel om steeds meer doelgroepen (klanten wereldwijd, critici) te bereiken.

Bron: Qure

Geen opmerkingen:

Een reactie posten