donderdag 7 juni 2007

Contactloze diagnose


Vanuit ons lichaam zijn dag en nacht signalen af te leiden over de ontwikkeling van onze gezondheid. Vaak zijn deze signalen zo zwak, dat wij ze niet opmerken. Voor mensen met een chronische aandoening kan het echter van levensbelang zijn deze signalen vroegtijdig te onderkennen. Wanneer ze op tijd gewaarschuwd worden, kunnen mensen met astma, diabetes, COPD en hartproblemen maatregelen nemen om een aanval te voor­komen of deze op te vangen. Dit kan, zo is de verwachting, het aantal ziekenhuisopnamen verminderen en de kwaliteit van leven aanzienlijk verbeteren. EarlySense (> Link) is een Israëlisch bedrijf dat een product heeft ontwikkeld waarmee astma-aanvallen 24 tot 48 uur voordat de aanval plaatsvindt, voorspeld kunnen worden. Wetenschap­pelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit mogelijk is.
Het product bestaat uit een flinterdun matje dat onder de matras gelegd wordt en dat gekoppeld is aan een kleine computer naast het bed. Gedurende de slaap van de patiënt meten sensoren in het matje een aantal variabelen als hartslag, ademhaling, hoesten, onrustig slapen, etc. Deze worden doorgegeven aan de computer. Veranderingen in de meetwaarden, vergeleken met wetenschappelijk voorspelde waarden, worden vertaald naar de kans dat de persoon een aanval krijgt. Indien deze kans als aanzienlijk ingeschat wordt, krijgt de patiënt het advies de dokter te consulteren.

Bron: vitavalley

Geen opmerkingen:

Een reactie posten