woensdag 13 juni 2007

Analyse met sensoren


Hoe kan de werking van lichaamsonderdelen (hart, longen, gewrichten) op een voor patiënten niet-belastende wijze geanalyseerd worden? Veel organisaties zijn al ver in de ontwikkeling van dergelijke apparaten. Zo biedt het Haagse bedrijf McRoberst (> Link) 'Biofeedback' aan voor volwassenen met overgewicht. De deelnemers krijgen aan het eind van elke dag terugkoppeling over hun bewegingsgedrag van die dag. De beweging wordt gemeten met een sensor, de MiniMod, die in een band om de middel wordt gedragen. De feedback wordt d.m.v. een internetverbinding verkregen.

Ook TNO is actief op dit gebied. Veel kennis die zij heeft opgedaan in de sport wordt nu bruikbaar gemaakt voor de zorg (> Link).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten