vrijdag 23 september 2011

Thuis bevallen


Er is en blijft -voorlopig- een spanningsveld tussen de eerste- en tweedelijn in de gezondheidszorg. Vrijwel alle professionals in beide 'groepen' hebben het beste voor met de patiënt, maar toch vlot de samenwerking niet altijd.

Neem nu de verloskunde. In Nederland is dat van oudsher een gebied voor de verloskundige, maar gynaecologen veroveren markt. Ja, zo heet dat tegenwoordig. Er ging dan ook nogal wat water door de Rijn voordat onderstaande tekst voor mijn maandelijkse column in De Eerstelijns tot stand kwam. Zo kwam ik ook als niet-medisch geschoolde terecht in dat spanningsveld.
Aanvulling op 27 september 2011:In haar oratie bij VU medisch centrum pleit hoogleraar verloskunde Christianne de Groot dat bevallingen zouden moeten plaatsvinden in geboortecentra (centra voor Zwangerschap en Bevalling). Bij complicaties kan dan direct van een huiselijke setting met verloskundige worden omgebouwd naar een medische.
Medisch Contact schrijft in een commentaar: 'TNO-onderzoek onder meer dan een half miljoen vrouwen had echter in 2009 laten zien dat de geplande plaats van de bevalling niet uitmaakt voor de perinatale sterfte. Verloskundige Marianne Amelink was een van de auteurs van dit artikel en promoveerde 9 september onder meer op onderzoek naar de overdracht tussen verloskundige en gynaecoloog. In een interview in NRC van afgelopen zaterdag pleitte zij voor ‘minder zwartepieten of gegoochel met cijfers’, omdat perinatale sterfte maar een van de kwaliteitsindicatoren is. Amelink: ‘Om echt wat te bereiken moet de focus veel breder zijn. Vier op de vijf van die kinderen overleed aan vroeggeboorte, groeivertraging en aangeboren afwijkingen. Hoe kunnen we die sterftes voorkomen?’' Kijk hier voor het dossier Perinatale Sterfte van Medisch Contact.

Aanvulling op 12 oktober 2011:
Het Nivel meldt dat het aantal verloskundigen in de afgelopen 10 jaar met de helft is toegenomen; in de ziekenhuizen bedraagt de toename in die periode meer dan een verdubbeling.

Aanvulling op 3 februari 2012:
Het TweeSteden ziekenhuis in Tilburg gaat samenwerken met zes verloskundepraktijken. Het doel hiervan is de verloskundige zorg in de regio te versterken en de babysterfte verder te laten dalen. In een gezamenlijke intake bespreken de verloskundige en de gynaecoloog alle zwangere vrouwen. Zij wisselen onderling gegevens uit en gebruiken elkaars kennis. Iedere zwangere vrouw krijgt een individueel zorgplan. (Bron: Skipr)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten