dinsdag 12 april 2011

Zorg online: waar kun je beginnen?

Ik zal wel te naïef zijn. Ik zal het wel niet snappen. Ik ben misschien wel een te grote optimist. Maar wat is nu de echte reden dat eHealth niet massaal van de grond komt? Geld? Financieringsstelsel? Interesse? Wil? Marktwerking? Koudwatervrees? Bang voor de Hunnen?

In andere landen laat men zien dat eHealth wel degelijk rendabel kan zijn, met als grootste inkomstenbron (...) een besparing in de tweedelijn. De mooiste voorbeelden zijn te vinden in Groot Brittannië, maar ook in Duitsland (link: pdf) weten ze hoe dit werkt: 'Terwijl in Duitsland de kosten voor langdurige zorg zullen oplopen van 1,0 procent bbp in 2010 tot 2,4 procent bbp in 2060, in Frankrijk van 1,5 tot 2,2 procent en gemiddeld in Europese Unie van 1,3 procent tot 2,4 procent, stijgen de kosten in Nederland van 3,5 procent naar 8,1 procent'.

Zorgmarkt schrijft daar over: 'Per verzekerde ontvangt Optimedis een vast bedrag per kalenderjaar. Daaruit moet zij alle preventieve interventies, eerstelijnszorg en ziekenhuiszorg betalen. In overleg met artsen en patiënten mag zij trachten het zorggebruik in de tweedelijn te verlagen en in de eerstelijn te verhogen. Als zij per saldo goedkoper uit is, mag de aanbieder de helft van het bespaarde zelf houden en herinvesteren in de zorg. De andere helft is voor de AOK. Optimedis investeerde in 2004 en 2005 elf miljoen euro in elektronische patiëntendossiers, telezorg, bijscholing en het ontwerpen van zorgpaden. Over de jaren daarna bespaarde Optimedis 16 miljoen euro op de zorg.'

Waar zullen we beginnen?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten