woensdag 24 december 2008

Zorg Op Afstand is en blijft onbetaalbaar. En dan?

In Nederland kennen we enkele redelijk succesvolle zorg-op-afstand trajecten: VieDome (> Link) in het zuiden, Koala (> Link) in het noorden en FocusCura met PAL4 (> Link) in het midden van het land. Toch ontbreekt het bij al deze trajecten aan massa: meer dan 500 - 1.500 aansluitingen zijn er per traject in de afgelopen jaren niet gerealiseerd. Waarom?

Er zijn natuurlijk meerdere reden voor aan te wijzen, waarvan als belangrijkste steevast genoemd worden:
 • Het ontbreekt in Nederland aan (technische) standaarden;
 • De financiële schotten tussen WMO, AWBZ en Zorgverzekeringswet waardoor de verdiensten van investeringen niet in hetzelfde compartiment opgehaald kunnen worden.
Er is nog een derde grote reden aan te wijzen: zorg-op-afstand is niet betaalbaar. Althans: niet door de zorg zelf. Logisch toch? Want wie wil de rekening betalen voor:
 • Nieuwe infrastructuur in elk huis;
 • Een organisatie welke betaald moet worden uit die zorg-op-afstand;
 • Veel 24/7 Personeel-op-afstand.
Ditzelfde traject kennen we ook bij bijvoorbeeld wegen en rioleringen: wegen zijn er niet alleen voor de ambulances en rioleringen verbinden niet alleen de ziekenhuizen met waterzuiveringsinstallaties.

Wat nodig is, is een doorbraak: niet alleen een breuk in de muren binnen het domein van de zorg (WMO, AWBZ, ZVW), maar ook in de muren om de zorg heen:
 • Retail;
 • Banken;
 • Veiligheid en bewaking;
 • Overheidsdiensten;
 • Contact en communicatie;
 • Entertainement en sport;
 • Kerk, geloof, zingeving;
 • Eten en drinken;
 • Wonen en energie;
 • Duurzaamheid;
 • Onderwijs en studie.
Is het toeval dat veel spelers in veel verschillende sectoren zitten te wachten op een doorbraak in het aanbieden van diensten thuis? Het gaat niet alleen om zorg-op-afstand, maar ook om kopen-op-afstand, spelen-op-afstand, deelnemen-op-afstand, kortom: diensten thuis in de meest brede zin van het woord.

View SlideShare presentation or Upload your own. (tags: telecare telehealth)
Partijen uit al deze sectoren wachten op: elkaar. Wachten op: gezamenlijkheid, verbinding tussen de vele eilanden, bruggen over de grachten heen - ten behoeve van de klant, patiënt, burger, (zorg)consument, cliënt. Dát is nodig: 
 • Partijen over muren heen samenbrengen;
 • Delen van infrastructuur op basis van wereldstandaarden, opdat deze voor de gebruiker (klant enz.) betaalbaar wordt;
 • Mensen thuis de kans geven te kunnen kiezen uit verschillende aanbieders per onderdeel (eten, kapper, zorg, transport) zodat deze echt centraal komt te staan - ook in de zorg;
 • Het motief voor gebruik maakt dan niet uit: of dat nu uit gemak is of omdat een gemeente de leefbaarheid van een wijk of dorp wil behouden of verhogen, of omdat een ministerie de zelfredzaamheid van mensen wil bevorderden en ondersteunen.
Waar wachten we op? In Zuidoost Brabant willen we 2009 starten met zo'n sector overschrijdend traject. Daarvoor is Brainport Health Innovation (> Link) opgericht: binnen deze organisatie werken partijen van verschillend pluimage samen aan die diensten thuis. Het doel is in drie jaar tijd 10.000 aansluitingen te realiseren - een succesvol 2009 gewenst! Wie doet er mee?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten